Products


Generic NameStrengthPresentationPharmacopoeial StatusLabel ClaimTherapeutic Category
Ketoconazole 200MGUncoated TabletUSPKetoconazole USP 200 mgAntifungal